Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Sektor budowlany Zakupy

Potrzebujesz kontenerów rolkowych? Koniecznie odwiedź tę stronę.

Część śmieci nie może trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem oraz przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na materiały sypkie lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]