Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Usługi

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Uzyskaj więcej informacji.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia zatrudnienia bądź studiów w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]