Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Usługi finansowe

Zainteresowany metodę kasową? Kliknij tu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Gdy takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Mając na względzie określony przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość polskich właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego pilnowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe nieraz odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z ciągłym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie przelewów przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]