Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Usługi finansowe

Po więcej informacji o automatycznej windykacji należności kliknij tu.

Może być dużo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Regularne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się względem dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta strategia windykacji okaże się nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje identyczną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym czasie na ogół się zwiększa. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych względem opieszałych klientów, określając m.in. przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, pod warunkiem, iż wymienione powyżej kroki będą nieskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje również ogromną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]