Dekarbonizacja przemysłu, czyli jak efektywniej wykorzystać zasoby energetyczne

Energetyka

Potrzebujesz więcej wiadomości o energii z odzysku? Skieruj się na dalkiapolska.com

Na skutek rozwoju przemysłu pojawił się szybki wzrost popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, jak również świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki szukają nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na otoczenie.

Trigeneracja, kogeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej firm produkcyjnych przez wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, m.in. poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz redukcję wykorzystania surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, czy trigeneracja, która prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwany jest również chłód.

W licznych obszarach przemysłu realne jest dodatkowo korzystanie z “czystej energii”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje w toku procesów produkcyjnych i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później powtórne jej użycie daje z biegiem czasu spore oszczędności, a także skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu gospodarki w kolejnych dekadach

W dobie powszechnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na ekosystem, a także wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Zorientowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej i odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, zastosowanie tych procesów generuje spore koszty, lecz w rezultacie zysk jaki one zapewniają, całkowicie je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów zakupu energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10