Szkoła Optyczna


UWAGA !

Od roku szkolnego 2012/2013 kształcenie w zawodzie technik optyk jest prowadzone w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.Zapraszamy osoby pracujące w zawodzie chcące uzupełnić wykształcenie kierunkowe, a także absolwentów szkół w zawodzie optyk-mechanik lub innych pokrewnych zawodów mechanicznych.

Miejsca pracy czekają !!!

ZAPRASZAMY !!!

ABSOLWENCI POSZUKIWANI zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich.

Szkoła kształci w kwalifikacji wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych przygotowując słuchaczy do dobierania i wykonywania okularów korekcyjnych dokonywania napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów, wykonywanie pomiarów refrakcji u osób dorosłych oraz udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi.
Szkoła posiada własne, bardzo dobrze wyposażone pracownie optyczne.
Praktyki zawodowe odbywają się zarówno w dużych firmach optycznych np.: Fielmann czy Vision Express jak i w prywatnych zakładach optycznych.
Zajęcia dotyczące pomocy wzrokowych i rehabilitacji niedowidzących odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących.


RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA
Rok szkolny 2013/2014

K2(M.30) Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (195 godzin)
Zawód: TECHNIK OPTYK: 325302

BHP+PDG+JOZ+KPS+OMZ+Ma+Mf=312 godzin
+ praktyka zawodowa 80 godzin

Lp.

Przedmioty
nauczania

Efekty
kształcenia
wspólne dla
wszystkich
zawodów

Podbudowa
kształcenia
zawodowego dla
obszaru
mechanicznego
i górniczo-
hutniczego
PKZ (M.a.)

Podbudowa
kształcenia
zawodowego dla
zawodu optyk
mechanik i
technik optyk
(PKZ (M.f))

Kwalifikacja
(K2)
M.30

Liczba
godzin
nauczania

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20
20

2.

Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej

20
20

3.

Język angielski zawodowy

20
20

4.

Kompetencje personalno-społeczne

20
20

5.

Organizacja pracy małych zespołów

20
20

6.

Podstawy konstrukcji maszyn


6060

7.

Pomiary warsztatowe


2222

8.

Techniki komputerowe
w optyce


3030

9.

Optyka60


60

10.

Elektrotechnika
z elektroniką40


40

11.

Technologie pomocy wzrokowych
58

58

12.

Anatomia, fizjologia i patologia oka
37

37

13.

Pracownia optyczna
100

100

Razem:

100

112

100

195

507